Historie

Motocyklový klub Enola Gay MC Highlands vznikl v České republice v roce 1993, v místě které je označeno jako Českomoravská vrchovina, spíše známé jako Vysočina.

Barvy Enola Gay Devils Sons

Původní název klubu zněl Enola Gay Devils Sons, k němu také náležela první klubovna ve vesnici Podolí nedaleko Nového Města na Moravě. EGDS od svého vzniku úzce spolupracovala s ostatními motocyklovými kluby, které již existovaly a působily na území ČR, či postupně vznikaly. V době masového nárůstu tak zvaných motocyklových klubů byly silné kluby vedeny k separaci a vytvoření komunity klubů označovaných MC.

Barvy Enola Gay MC Highlands

Následovala úprava barev a vypuštění druhého názvu Devils Sons, které bylo nahrazeno tzv. „domovenkou“ Highlands. Barvy byly doplněny již zmiňovanou zkratkou MC.

V roce 1996 byla základna klubu přemístěna do Brna.

Barvy Enola Gay MC Highlands 2002-2013

Barvy Enola Gay MC Highlands 2013-2022